Kako se peru nosiljke za djecu+

Kako se peru nosiljke za djecu?