Koje lijekove ponijeti na putovanje na pusti otok?+

Koje lijekove ponijeti na putovanje na pusti otok?